1. مهندسی انفجار: فناوریهای نوین و دانش بنیان در حوزه مهندسی انفجارات

2. مهندسی دفاعی و پدافند غیرعامل : عملیات مهندسی دانش بنیان

3. جنگ نوین و علوم پایه: نقش فناوری ها و شرکت های دانش بنیان در ارتقاء توان تجهیزاتی پدافند جنگ نوین

4. ایمنی و اقدامات تامینی: فناوریهای دانش بنیان دفاعی، در حوزه ایمنی، تامینی، حفاظتی، امنیتی و HSE

5. مهندسی نت دفاعی: فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان در حوزه نگهداری و تعمیرات، بهینه‌سازی ابنیه و تاسیسات

6. دفاع سایبری: جنگ سایبری و زیرساخت های شبکه دفاعی دانش بنیان. زیرمحورهای این گروه عبارت است از:

 • فناوری‌های کوانتومی و جنگ سایبری
 • جنگ‌های هیبریدی سایبر شناختی
 • جعل و انتشار اطلاعات در زیرساخت‌های سایبری
 • ایجاد زیرساخت شبکه دفاع در عمق
 • فناوری‌های شناختی در سامانه‌های جنگ شناختی
 • فناوری‌های نوظهور و بدیع، تهدیدات و فرصت‌ها
 • فناوری‌های دانش‌بنیان در حوزه اینترنت اشیاء
 • تهدیدات نوظهور فضای سایبر و راه‌های مقابله با آن‌ها
 • فضای ابری و امنیت اطلاعات در عصر کامپیوترهای کوانتومی
 • نهان‌نگاری و رمزنگاری، ابزارهای امن داده‌ها در فضای سایبر و شبکه‌های الکترونیکی
 • مدل‌بندی و شبیه‌سازی حملات و دفاع سایبری

7. مخابرات دفاعی: رویکردها و فناوری های دانش بنیان در مخابرات دفاعی

8. جنگ الکترونیک: رویکردها و فناوری های دانش بنیان در جنگ الکترونیک

9. شبیه سازهای نظامی و هوشمندسازی: رویکردها و فناوری های دانش بنیان در هوش مصنوعی